fp-image02Коваль віддавна вважається шанованою людиною у суспільстві. Колись вірили, що він володіє магіч-ними здібностями, приборкуючи у своїх мужніх руках метал.

Сьогодні праця коваля полягає не стільки у підковуванні коней чи куванні «підкови щастя», як в офор-мленні огорож, виготовленні предме-тів інтер'єру, прикрас та ін.

Художнє професійно-технічне училище № 14 смт. Івано- Франкове – освітній, творчий та професійний осередок, де навчають цій професії.

Щоб навчити ковальській справі художнє професійно-технічне училище № 14 запрошує на навчан-ня юнаків за спеціальністю «Коваль ручного кування. Виробник худо-жніх виробів з металу». На базі ос-новної школи (9 класів). термін на-вчання – 4 роки; на базі повної зага-льної середньої освіти (11 класів) – 1,5 року.

Будучи нашим учнем, Ти ви-вчатимеш такі предмети як «Малюнок», «Основи композиції», «Ліплення», а також «Матеріалознавство в обробці металів» .

На заняттях з виробничого на-вчання кують предмети, розроблені своїми авторськими предметами так і копіюють кращі зразки ковальсько-го мистецтва.

Під час навчання та виробни-чої практики опановують секретами ювелірного мистецтва та оздоблення металевих виробів. Також навчишся поєднювати метал із деревом, склом та керамікою.

Зварювальні роботи та реставрацію металевих виробів.

Після завершення терміну навчан-ня Ти:

  • продовжуєш навчатись у Львівській академії мистецтв, Ін-ституті мистецтвознавства фі-ліал педуніверситету ім. В. Сте-фаника м. Івано-Франківськ, Ін-ституті архітектури національ-ного університету «Львівська полі-техніка»
  • працевлаштуватись у "Юр-Віт" смт. Івано-Франкове, ПАТ "Явір", "Тесля" смт. Брюховичі, "Га-лімпекс" м. Львів, "Світанок" м. Львів, "Класик-Інтер"єр" м. Львів, "Бакун" м. Львів, на в-цтві народ-них музичних інструментів "Трем-біта" м. Львів, ремонтно - експере-ментальний завод від Львівської залізниці

На замітку: Будучи нашим учнем Ти забезпечуєшся одноразовим харчуванням, без-коштовним гуртожитком та стипендією (в разі успішного закінчення навчального семе- стру).


Ви можете поділитись цікавою статтею з друзями в соціальних мережах: