Група №11

 • Фізика. 1. Повторити § 39. Переглянути відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mbj8NsXPpEA Теплові двигуни.
https://www.youtube.com/watch?v=d8AI1-eztvE - Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина. (розібрати і записати в зошиті задачі).
2. Розв'язування задач. Переглянути відео, розібрати і записати в зошиті задачі:
https://www.youtube.com/watch?v=YbVyXBgWggA - Розв'язування задач з теми: "Принцип дії теплових двигунів"
https://www.youtube.com/watch?v=3-rcJP_WLuk - Розв'язування задач з теми: "Теплові машини. ККД ідеальної теплової машини"
3. Контрольний тест № 6 – посилання https://naurok.com.ua/test/join код вчителя – 918774
Контрольний тест № 7 – посилання https://naurok.com.ua/test/join код вчителя – 477546 Дійсні до 21.00 год 10.05.2020р.

 • Хімія. Роль органічної хімії в різних галузях господарства. Завдання 1 (ст. 197 ) з рубрики "Застосовуємо"
 • Географія. Підсумковий урок "Географія: регіони та країни". ст. 195. Опрацювати табл. 31 ст. 193. Оцініть місце України у світовому рейтингу економічного розвитку. 
 • Геометрія. "Вектори у, довжина вектора. Дії над векторами" § 36. Виписати в зошит текст із фото. Із "Виконаємо разом" виписати завдання 1-3. № 1306 та 1319.
 • Українська мова. Тема "Закінчення іменників III відміни в О.в. Словозміна іменників ІV відміни." Опрацювати § 44, правила с. 162, впр. 406, 407
 • Історія України. Опрацювати § 25-26, виконати завдання 2 в кінці параграфу (заповнити таблицю).
 • Всесвітня історія. Опрацювати § 29 (пункт 1,2), зробити конспект.
 • Громадянська освіта. Опрацювати § 5-6, розділ 6, виконати завдання в кінці параграфів
 • Українська мова. Написати контрольне есе "Як відрізнити тимчасове захоплення від справжнього кохання?" Тема з української мови "Паралельні закінчення іменників чоловічого роду ( у, - ю ) "Опрацювати § 42, законспектувати правила з відеоуроку, впр. 393, 397. https://www.youtube.com/watch?v=3g1fl2PlHXI&feature=youtu.be
 • Українська література. Написати контрольний твір на тему: "Щастя - то зрада, будь тому рада, - тим воно гарне, що вічно летить" ( за твором Лесі Українки "Лісова пісня" М.Вороний. Естетична програма митця. Прочитати і проаналізувати вірші "Блакитна панна", "Інфанта".
 • Геометрія. "Координати у просторі". § 34, (ст. 331). Виписати в зошит текст із "подвійних рамок" ст. 253. Із "Виконаємо разом" виписати завдання 1-3.
 • Алгебра. "Логарифм числа та логарифмічна функція". § 3, (ст. 22) Виконати № 96, № 111, № 112.
 • Громадянська освіта. Опрацювати § 4, розділ 6, виконати завдання в кінці параграфу.
 • Фізика. 1. Розв'язування задач. Повторити § 38, переглянути, розібрати і записати в зошиті задачі: https://www.youtube.com/watch?v=Ei1Omiv6asU – перший закон термодинаміки (узагальнення і розв'язування задач). 2. Опрацювати § 39 (перечитати параграф, записати потрібне).
 • Географія. Тема: Україна в геополітичному вимірі.  § 42-43 ст. 188. Законспектувати головне. 
 • Хімія. Контрольна робота за 2 семестр
 • Хімія. 1. Тема: Роль органічної хімії у розв'язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів. Опрацювати § 34.
 • 2. Контрольна робота "Оксигено- та нітрогеновмісні органічні речовини"
 • Фізика. 1. Опрацювати § 37 (перечитати параграф, записати потрібне). Розібрати і записати в зошиті зад. ст. 222. Переглянути відео: 
 • https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=KrMdr4RcXqg - Робота в термодинаміці. 
 • https://www.youtube.com/watch?v=33RlXMeYY6w - Робота в термодинаміці з розв'язком задач. (задачі, записати в зошит). Д/з Впр. 37 зад. 2,3.
 • 2. Розв’язування задач. https://www.youtube.com/watch?v=2NAVtz43Yic – Робота в термодинаміці. Розв'язування задач. Розібрати розв'язані задачі, записати в зошит.
 • 3. Опрацювати §38 (перечитати параграф, записати потрібне). Розібрати і записати в зошиті зад. ст. 227. Переглянути відео:https://www.youtube.com/watch?v=ki3SRCHhQko - Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес.
 • Географія. Тема: Україна в геополітичному вимірі. Основні вектори сучасної української геополітики. §42 ст. 188

Більше статей...

 1. 29.04
 2. 28.04
 3. 27.04
 4. 24.04