Група №11

 • Фізика. Опрацювати § 35 (перечитати параграф, записати потрібне, розібрати і записати в зошиті задачу ст. 210). Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=SGSAqfvlONI - механічні властивості твердих тіл. (розв'язані задачі записати в зошиті). Впр. 35 зад. 1-4

Розв’язування задач. Переглянути відео, розібрати і записати в зошиті задачі: https://www.youtube.com/watch?v=7_oNpamdJUM - (розв’язані задачі записати в зошиті).
контрольний тест №1 – посилання https://naurok.com.ua/test/join код вчителя – 465883
контрольний тест №2 – посилання https://naurok.com.ua/test/join код вчителя - 428410 ДІЙСНИЙ ДО 23.00.год 15.04.2020р.

 • Біологія і екологія. Тема: Можливості і перспективи застосування досягнень біології у забезпеченні існування людства. Переглянувши відео та використовуючи інтернет ресурс, зробити конспект. 

https://www.youtube.com/watch?v=J48D4Zifil8&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=mZ7kbJkLwoQ&feature=youtu.be

 • Англійська мова. Вивчити таблицю неправильних дієслів.
 • Хімія. Тема: Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Опрацювати § 28, виписати основні поняття, виконати завдання 1-6 (ст. 162)
 • Географія. Тема: Особливості економіки країн Африки. § 38 ст. 170. Виписати основні галузі первинного, вторинного і третинного секторів економіки Африки. § 39 ст. 174. Нерівномірність економічного розвитку країн Африки.
 
 • Українська мова. Тема "Рід іменників" § 38, правила с. 143, впр. 347.
 • Алгебра. "Властивості показникових функцій". § 1, (ст. 9). Виписати властивості в зошит. Виконати мал. 2 та 3.
 • Опорядження. Тема "Підготовка токарних верстатів до експлуатації''. Конспектуйте головне з даного матеріалу 
 • Хімія. Тема: Узагальнення і систематизація знань з теми "Нітрогеновмісні сполуки" 1. Опрацювати § 26. 2.Виконати завдання різної складності 1-12 (ст. 154-156)
 • Технологія столярних робіт. Тема "Геометричні параметри різців, вибір і  підготовка інструментів''. Законспектувати потрібне, замалювати рис. 4.64.
 • Біологія і екологія. Тема : Контрольна робота з теми "Репродукція та розвиток". Завдання контрольної роботи виконуємо згідно розсадки в кабінеті.
 • Англійська мова. Сьогодні виконуємо Grammar test. Відповіді скидаєте мені на пошту до 10.04 Ex.1, 2, 3, 4, 6, 8.
 • Географія. Тема: Особливості економіки країн Африки. §38 ст. 170. Виконати практичну роботу. Користуючись атласом, на контурній карті Африки позначити а) основні райони видобування нафти, залізної, мідної та алюмінієвої руд; б) транспортне сполучення: залізнодорожні шляхи та трубопроводи. Зробити висновок: встановити зв'язок розвитку окремих видів транспортного сполучення із видобутком корисних копалин.
 • Українська мова. Тема "Морфологічна норма. Іменник." Законспектувати лекцію, виконати вправу 7.
 • Українська література. В. Винниченко новела "Момент", написати образ панни Мусі, переглянути фільм режисера О. Тесленка, зробити конспект з експрес уроку. Контрольна робота.
 • Зарубіжна література. Тема "Моріс Метерлінк драма-феєрія "Синій птах". Прочитати драму, законспектувати лекцію, прослухати експрес урок, у зошиті висловити свою думку "Що краще - іти за Блакитним Птахом чи жити звичайним, буденним життям?" https://www.youtube.com/watch?v=HTUbnRr4PlE&feature=youtu.be
 • Історія України. Опрацювати § 21, зробити конспект в зошиті.
 • Громадянська освіта. Виконати практичну роботу на сторінці 122.
 • Всесвітня історія. Контрольна робота
 • Алгебра. "Степенева та показникова функціі". § 1, (ст. 7). Виписати в зошит текст із "подвійних рамок" мал. 4. Виконати № 8 та 9.
 • Геометрія. "Вимірювання кутів у просторі", § 33 (ст. 249). Виписати в зошит 1-ий абзац. Виконати № 1122.
 • Технологія столярних робіт. Тема "Різальний інструмент для токарних робіт". Конспектуємо, замальовуємо з рис. 4.58- 4.62 тільки форми різців і підписуємо їх.

Більше статей...

 1. 07.04
 2. 06.04
 3. 03.04
 4. 02.04