Група №11

 • Фізика. Тема: Практикум з розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи. (переглянути відео, розібрати і записати в зошиті задачі). 1. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=xIHtOcH3mMo 2. https://www.youtube.com/watch?v=5om6ieYdW0M Виконати в зошиті: 1. практикум (задача одна, завдань до неї кілька, виконуємо ті які зможете) (фото додається, варіанти згідно розсадки у кабінеті). 2. зробити самостійну роботу №2 (файл додається, варіанти згідно розсадки у кабінеті)
 • Біологія і екологія. § 47, 48, 49 - опрацювати, зробити конспект; Рис. 221 (ст. 193) - зробити в зошиті. Лабораторна робота: вивчення етапів ембріогенезу. (Ст. 195-Основні події ембріогенезу людини (вивчити і законспектувати) і дати відповіді на питання 1-5 (ст. 196) Уважно переглянути відео до даної теми. https://www.youtube.com/watch?v=_FlanhAEnyM&feature=share https://www.youtube.com/watch?v=RFqVSPS1eN8&feature=youtu.be
 • Технологія  столярних робіт. Опрацювати і законспектувати головне в зошит. Тема "Одношпиндельні і багатошпиндельні свердлильні верстати''. Замалювати рис.81
 • Хімія. Узагальнення знань з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки». Виконати завдання: 1, 2, 5 (1-4), 7, 8. Виконати завдання Контрольна робота з теми "Оксигеновмісні органічні сполуки"
 • English. P. 24, ex. 4 P. 25. ex 1, 2, 3, 4.
 • Географія§34 ст. 152 Канада. Створити візитну картку Канади. Дати письмову відповідь на зап. 1 ст. 156
 
 • Алгебра. Тема "Розв'язування тригонометричних рівнянь", §13. Приклад на ст. 103 переписати в зошит. Виконати 497 (а), 501.
 • Технологія столярних робіт. Тема "Свердління деревини". Опрацювати поданий з підручника матеріал, виконати конспект і замалювати рис. 4.80
 • Українська мова - тема " Особистість мовця. Вимоги до мовлення оратора." Законспектувати лекцію. У зошиті написати вільне есе (до однієї сторінки) на тему " Прекрасна мить життя"
 • Фізика. Опрацювати § 30 розібрати і записати в зошиті зад.1 ст.183,зад.2ст.184  Впр 30 зад. 1,4 (перечитайте параграф, запишіть потрібне, задачі робимо в зошиті).
 • Біологія і екологія. опрацювати § 45, дати відповіді на питання 1-4 (стор.186), §  46, зробити в зошиті рис. 215, 216 (стор. 187), відповіді на питання 1-4.
 • English. Read and translate the text and learn new words. Ex.4,5,7
 • Географія. §33. ст.147. США. Скласти візитну картку країни. Дати відповіді на запитання ст. 152

 

 • Зарубіжна література - Поль Верлен вірші " Осіння пісня", " Поетичне мистецтво ", опрацювати матеріал лекції і законспектувати. Вірш " Осіння пісня" вивчити напам'ять.
 • Українська мова - Риторика. Мовленнєва ситуація.  Законспектувати лекцію і виконати вправу
 • Українська література. - Написати твір-роздум " Чому кохання Марічки та Івана можна назвати незнищенним?" Опрацювати матеріал підручника с. 157-161, прочитати новелу " Фантазія- експромт"  (" Impromtu phantasie")  Ольги Кобилянської
 • Історія України. опрацювати параграф 18,19 і зробити короткий конспект в зошиті
 • Всесвітня історія- опрацювати параграф 19, виконати завдання в кінці параграфу
 • Громадянська освіта- опрацювати параграф 1,2 Розділ 5.Робимо конспект в зошиті
 • Біологія і екологія. Опрацювати параграф 51. Тема: Онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Зробити конспект у зошиті і дати відповіді на питання стор. 204

Більше статей...

 1. 17.03