• Захист Вітчизни. Опрацювати і законспектувати теми: 1) "Стрілецька зброя та поводження із нею". 2) "Подолання перешкод". 3) "Дисциплінарна та кримінальна відповідальність військовослужбовців за невиконання Статутних положень ЗСУ‘‘.
  • Історія України. Опрацювати § 11, зробити конспект в зошиті, заповнити таблицю в кінці параграфу. Написати в зошиті повідомлення про одного з діячів культури або науки того часу.
  • Українська література. Тема: М. Куліш. Сатирична комедія "Мина Мазайло". Читати комедію, дати відповіді на запитання за твором у підручнику с. 99, завдання 7, 9, 10.  https://www.youtube.com/watch?v=ohABDBnf3kE&feature=youtu.be аналіз твору законспектуйте в зошиті.
  • Геометрія. "Правильні многогранники", §19. Письмово дати відповіді на питання (1-3) (ст. 169). Розв'язати №707, №710 .

Ви можете поділитись цікавою статтею з друзями в соціальних мережах: