Викладач професійно-теоретичної підготовки Стахник А.М. провів показовий урок з предмета "Основи конструювання художніх виробів з дерева" на тему "Практико-орієнтований проект". Урок відбувся 14.02.2019 року з учнями 24 групи за професією "Різьбяр по дереву та бересту. Виробник художніх виробів з дерева". 

В ході уроку учні вчилися складати алгоритм проектувальної діяльності по виготовленню свічника, проводити конструкторський пошук матеріалізації ідеї, а також розробляти конструкторську документацію, виділяти етапи технологічної підготовки проекту.

Вивчаючи дану тему, майбутні різьбярі застосують набуті навики художньо-естетичної та техніко-технологічної культури, професійний художньо-еститичний смак, а також вмітимуть порівнювати, аналізувати та робити висновки, логічно висловлювати думки. Викладач навчав учнів естетичного сприймання навколишнього світу, спонукав до наповнення оточуючого простору мистецькими виробами.


Ви можете поділитись цікавою статтею з друзями в соціальних мережах: