Що ж таке «множинний інтелект»? У 1983 році доктор Говард Ґарднер, професор Гарвардського університету, розробив теорію «множинного інтелекту». Її метою було допомогти батькам, педагогам, психологам та експертам у питаннях виховання краще розуміти, як діти обробляють і вивчають інформацію. Ґарднер припустив, що люди мають не тільки інтелектуальний потенціал, даний їм від народження, а й багато різних видів інтелекту.


Нижче наводиться опис  видів інтелекту за Ґарднером, а також поради про те, як допомогти підліткам зміцнити їхні сильні сторони.

Лінгвістичний інтелект (словесний розум). У навчанні такий підліток зосереджений, любить читати, має великий словниковий запас, більше володіє рідною мовою або соціальними дисциплінами, ніж математикою й точними науками, з легкістю вивчає іноземну мову, добре пише й розбирається у правописі, любить риму й різну гру слів, а також добре формулює й висловлює свої думки.

Порада: заохочувати його обговорювати книги,  грати у слова або настільні ігри, заохочувати готувати тексти для виступів або запропонувати займатися у драматичному гуртку.
Можлива кар'єра: поет, журналіст, учитель чи юрист.

Логіко-математичний інтелект (числовий/розсудливий розум): ефективне оперування цифрами, уміння доводити, розуміння основних властивостей чисел, додавання або віднімання; знання принципів, на яких ґрунтується причина та наслідок; а також уміння прогнозувати, моделювати;

Порада: заохочувати підлітка вирішувати різноманітні головоломки, запропонувати йому гру в шахи, шашки або нарди, дати можливість збагнути зміст речей і заохочувати до постановки запитань.
Можлива кар'єра: вчений, інженер, науковий співробітник або бухгалтер.

Візуально-просторовий інтелект (візуальний розум) : наявність чутливості до форми, простору, кольору, ліній та фігур; розуміння розташування та взаєморозташування предметів у просторовому або часовому континуумі, що включає спрямованість, а саме усвідомлення того, де ти сам знаходишся по відношенню до об’єктів у просторі та середовищі, що оточує тебе, а також уміння осмислено переміщатися з одного місця на інше, орієнтуватися в новому середовищі, на місцевості, у новій будівлі. Візуально-просторовий інтелект має відношення до всього, що ми бачимо: різних моделей та видів дизайну, які тільки можна уявити, створення конкретних та абстрактних образів, а також до всієї палітри кольору і текстури. Все це існує не тільки в реальному, зовнішньому світі, який ми можемо спостерігати на власні очі, а й у глибинах нашої уяви, де ми бачимо все внутрішнім зором, включаючи нашу здатність уявляти та мріяти про можливе, створювати світ фантазії, мандрувати в місця, які існують лише в уяві, створювати в уяві або винаходити такі речі, які ще ніхто не бачив і про які ніхто не знав; 

Порада: надати підлітку всі можливості для малювання, розмальовування й дизайну, кидайте виклик його креативності, заохочуйте конструювати різні будівлі або одяг.
Можлива кар'єра: скульптор, механік, архітектор або дизайнер інтер'єрів.

Кінетичний інтелект (тілесний розум): хист до користування своїм тілом для вираження ідей, думок та передачі почуттів з метою вирішення проблем, усвідомлення повного діапазону рухів, які можна передавати тілом, включаючи не тільки славетні досягнення в спорті, балеті, народних танцях, а й ті, що є потенційно можливими; здатність тренувати як крупну, так і мілку моторику, проявляти всі ті тонкощі почуттів, які можна передати через вираз обличчя, позу тощо;

Порада: заохочувати підлітка до участі у шкільних і позашкільних спортивних змаганнях.  Рекомендувати танцювальний гурток чи спортивну секцію.
Можлива кар'єра: танцюрист, пожежний, хірург, актор або спортсмен.

Музично-ритмічний інтелект (музичний розум): наявність чутливості до ритму, тону та мелодії, уміння розпізнавати та наспівувати прості пісні, варіювати темп і ритм простих мелодій, відчуття звуку та вібрації, що надходять від природного та створеного людиною середовища, від механізмів, ударних та музичних інструментів, а також 9 створених голосовими зв’язками людини;

 Порада: заохочувати підлітка до гри на музичних інструментах, створення пісенних текстів, рекомендувати відвідувати вокальний гурток або хор, сприяти вивченню танців народів світу.

Можлива кар'єра: музикант, співак чи композитор.

Міжособистісний інтелект (комунікативний розум): уміння розуміти настрої інших людей, їх почуття, мотивацію та наміри, уміння ефективно реагувати на вчинки інших людей, попереджати конфлікти та вирішувати проблеми, установлювати відносини з людьми, співробітничати з ними тощо;Такий підліток насолоджується спілкуванням із близькими людьми, є природним лідером, турботливий, добре розуміє інтонації голосу, жести, емоції й вираз обличчя інших людей.

Порада: заохочувати  підлітка до спільних заходів із друзями у навчальному закладі  й поза ним, залучати до читання книг про різні культури й отримання відповідного досвіду, вітати його участь у драматичних постановках і рольових іграх, допомагати вчитись домовлятися та ділитись.
Можлива кар'єра: адвокат, психотерапевт, політик, продавець чи вчитель.

Внутрішньо-особистісний інтелект (самодостатній розум): уміння розуміти себе, свої переваги та недоліки, настрої, бажання та наміри, уміння осмислювати подібність до інших і відмінність від них. Цей інтелект відповідає на питання “ Хто я в дійсності такий? ” та має відношення до самопізнання, самооцінки, до внутрішнього світу самого себе;

Порада: допомогти підлітку поставити чітку мету та зрозуміти кроки, які допоможуть її досягненню, заохочувати до самостійних проектів і ведення щоденника, забезпечити йому тихе і спокійне місце для обдумування ситуацій та внутрішніх роздумів.
Можлива кар'єра: філософ, професор, викладач або науковий дослідник.

Природничий інтелект (розум природолюба): уміння розпізнавати та класифікувати різні види рослинного та тваринного світу, знання природи та відчуття єдності з нею, уміння розрізняти та дискримінувати біологічні види, розуміти та оцінювати навколишнє середовище.

Порада: відвідувати з підлітком музеї, виставки. Заохочувати до ведення щоденника спостережень, створення гербаріїв і різних колекцій. Запропонувати турбуватися про домашню тварину,  дику природу або  доглядати за садом, квітником. 
Можлива кар'єра: робота із тваринами, біолог, астроном або ветеринар.

Екзистенційний інтелект (філософський розум). Такий підліток любить думати, міркувати, ставити запитання й піддавати сумніву різні речі. Він проявляє допитливість до життя і смерті та демонструє філософську обізнаність та інтерес, які набагато перевищують його вік. 

Порада: Рекомендувати підлітку читати книги на теми, які його цікавлять, спілкуватися про них на рівні, відповідному до його віку.
Можлива кар'єра: філософ, духовна особа, учений або письменник.

Короткий опис основних властивостей для кожного виду інтелекту:

вербально-лінгвістичний інтелект:
• розуміння значення слів та порядку їх слідування (семантика і синтаксис);
• вивчення та пояснення;
• гумор на лінгвістичній основі;
• уміння переконувати інших в необхідності тих чи інших дій (усно та письмово);
• пам’ять та пригадування;
• металінгвістичний аналіз, тобто дослідження мови;
логіко-математичний інтелект:
• розпізнавання абстрактних моделей;
• індуктивне мислення;
• дедуктивне мислення;
• розпізнавання зв’язків та відношень;
• виконання складних підрахунків;
• наукове мислення та дослідження;
візуально-просторовий інтелект:
• активне уявлення;
• візуалізація, формування ментальних образів;
• орієнтація у просторі;
• графічна репрезентація (малювання, креслення, скульптурне зображення);
• розпізнавання відношень об’єктів у просторі;
• ментальна маніпуляція об’єктами в просторі;
• точне сприйняття під різними кутами зору;
кінетичний інтелект:
• контроль за довільними рухами тіла;
• запрограмовані рухи тіла;
• розширене пізнання через рухи тіла;
• зв’язок мозку з тілом;
• міметичні здатності;
• покращені функції тіла;
музичний інтелект:
• оцінка музичного складу та ритму;
• схеми або рамки сприйняття музики;
• чутливість до звуків та вібраційних моделей;
• розпізнавання, створення та відтворення звука, ритму, музики, тонів та вібрації;
• оцінка характерної якості тону та ритму;
міжособистісний інтелект:
• ефективне вербальне та невербальне спілкування;
• чутливість до настроїв, почуттів, темпераменту та мотивації інших людей;
• кооперативна співпраця в групі;
• уважне слухання та розуміння перспектив інших людей;
• “проникнення” в життя іншої людини;
• створення і підтримка “синергії”;
внутрішньоособистісний інтелект:
• концентрація розумової діяльності;
• фокусування на певному матеріалі;
• метапізнання та виявлення різних почуттів;
• розуміння самого себе через інших;
• виконання мисленнєвих операцій високого рівня: зіставлення, аналіз, синтез;
природничий інтелект:
• єдність з природою;
• взаємодія з живими істотами та догляд за ними;
• чутливість до рослинного світу;
• розпізнавання та класифікація різних біологічних видів;
• оцінка впливу природи на самого себе і свого впливу на природу.


Ви можете поділитись цікавою статтею з друзями в соціальних мережах: