Педагогічна майстерність

19 листопада 2013 року в Художньому професійно-технічному училищі №14 відбувся обласний семінар викладачів та майстрів деревообробних професій на тему: «Удосконалення традиційних технологій в оздобленні та виробництві меблів».

Детальніше: Обласний семінар "Удосконалення традиційних технологій в оздобленні та виробництві меблів"

Антошик Д.В. - копияАнтошик Дмитро Васильович, на посаді викладача біології працює з 1998 року. 
Викладач Антошик Д.В. уроки проводить на належному методичному та науковому рівнях. Під час занять з учнями використовує диференційований та індивідуальний підхід, застосовує програмні освітні ресурси, формує в учнів навички самостійно здобувати знання і вміло використовувати їх у практичній діяльності. Постійно вдосконалює свій фаховий рівень.
Дмитро Васильович творчо підходить до реалізації змісту навчальної програми. В програмі навчального матеріалу викладач використовує матеріали, що допомагають пізнати та вивчити природу нашого регіону - Яворівщини. З цією метою, викладач співпрацює з такими природоохоронними установами,як Яворівський НПП та природний заповідник «Розточчя», організовуючи екскурсії. Викладач формує в учнів розуміння значення природного середовища в житті людини та необхідності збереження довкілля, тому постійно працює в напрямку екологічного виховання молодого покоління. Викладач бере активну участь у засіданнях природничо-математичної методкомісії ХПТУ №14. Виступив з доповідями на таку тематику: «Вплив людської діяльності на біосферу», «Природні ресурси і життєве середовище». На курсах підвищення кваліфікації підготував курсову на тему: «Екологічне виховання на уроках біології». У міжатестаційний період провів відкриті уроки: «Хемосинтез і фотосинтез», «Вплив людини на довкілля».

Детальніше: З досвіду роботи викладача біології Антошика Дмитра Васильовича

Батюк О.В. - копияБатюк Олександра Василівна, на посаді соціального педагога працює з 2010 року. 
Проблема над якою працює: “Профілактика правопорушень серед учнівської молоді”. Основними напрямками роботи Олександри Василівни є: робота з "важкими" учнями; постійний контроль життя, навчання, побуту підлітка; з'ясування причини поведінки, що відрізняється від загальноприйнятої; бесіди з класним керівником, майстром виробничого навчання; бесіди з підлітком; співпраця з практичним психологом (робота з підлітком на основі психологічного обстеження); робота з батьками; з'ясування причини ситуації, що створилася; консультації батьків; організація і проведення заходів щодо виховання "важких" підлітків бесіди з найближчим їх оточенням (друзі, родичі, знайомі).
Соціальний педагог у своїй практиці користується такими методами роботи з учнями,як:
• тренінги (“Цінність життя”, “Керуй своїм життям”);
• уроки - роздуми, дискусії, уроки з використанням мультимедійної установки;
• відеолекторії (“Доброта та милосердя”, “Твої права та обовязки”, “Шкідливість енергетичних напоїв”, “Пивний алкоголізм”, перегляд телепроекту “Вагітна у 16”);
• години спілкування (“Молодь та протиправна поведінка”, “Шкідливий вплив тютюнопаління”, “Наркотики. Наслідки”);
• виховні заходи (“Перехрестя кохання”, “Ми обираємо здоровий спосіб життя”);
• корекційно - розвивальні заняття та бесіди.
У період з 2010-2013 рр. брала участь в обласних семінарах практичних психологів та соціальних педагогів, конференціях.

Детальніше: З досвіду роботи соціального педагога Батюк Олександри Василівни

Пелешек Г.В. - копияПелешек Галина Валентинівна, на посаді викладача світової літератури працює з 2003 року. 
Викладач проводить уроки на відповідному методичному та науковому рівнях. Новий матеріал викладає цікаво, емоційно. Значну увагу приділяє активізації мовної діяльності учнів, опанування ними монологічного мовлення, правилам мовної поведінки. Систематично працює над підвищенням інтересу учнів до читання, розширюючи їх читацький досвід. Працює над вдосконаленням свого професійного рівня.
Проблема над якою працює викладач: «Формування творчої особистості учня у ПТНЗ». У міжатестаційний період з 2008 по 20013 рр. провела відриті уроки на тему: «Оповідання Габріеля Маркеса «Стариган із крилами», «Пробудити в собі людину» (урок дослідження з елементами театралізації), «Філософсько-естетичні та моральні проблеми роману Оскара Уайльда «Протрет Доріана Грея», «Федір Достоєвський. Роман «Злочин і кара». Ідея і бунт Роскольникова», «Тема Другої світової війни. Осуд антигуманної сутності війни. Розкриття її руйнівних наслідків». Вивчаючи твори світових класиків і беручи за приклад їх життя, та життя героїв їх творів, виховує в учнів громадянську позицію і моральні якості.
Викладач Пелешек Г.В. бере активну участь у діяльності методичної комісії гуманітарних дисциплін. Підготувала та виступила із рядом доповідей: «Вивчення життя та творчості на уроках світової літератури», «Психолого-педагогічні умови реалізації інтерактивного навчання», «Сучасний педагог» (методичний діалог), «Інтерактивні види та форми робіт під час вивчення постмодерністських творів». Участь у педагогічному консиліумі «Підготовка сучасного уроку за допомогою технічних засобів навчання та інформаційно-комунікативних засобів».

Детальніше: З досвіду роботи викладача світової літератури Пелешек Галини Валентинівни