Педагогічна майстерність

Зінчук Віра Володимирівна, на посаді викладача художніх дисциплін працює з 2004 року.
Викладач Зінчук В.В. добре володіє технікою академічного рисунку. Під час пояснення нового матеріалу враховує індивідуальні можливості кожного з учнів, вміло і тактовно допомагає учням виконувати завдання. Сприяє розвитку їх творчих здібностей. Працює над вдосконаленням свого фахового рівня.
Працює над проблемою: «Формування навчально – інтелектуальних умінь на уроках художніх дисциплін».
Бере активну участь у розробленні робочих навчальних програм, систематизує дидактичний матеріал. У міжатестаційний період провела відкриті уроки на тему: «Натюрморт» та «Малюнок симетричного гіпсового орнаменту». У своїй роботі викладач широко використовує дидактичні матеріали, здійснює між предметні зв’язки , а також зв'язок із виробничим навчанням. На належному рівні провела відкриті навчально-виховні заходи: «Україно! Це твої символи» та «Тарас Шевченко – творча особистість».

Детальніше: З досвіду роботи викладача спецдисциплін Зінчук Віри Володимирівни

motovulchykМотовильчук Марія Михайлівна, на посаді викладача англійської мови працює з 2008 року. 
Викладач проводить уроки на високому методичному та науковому рівнях. На уроках застосовує сучасні технології викладання предмета, модернізує зміст, форми, методи і засоби навчально-виховного процесу, з огляду на ті завдання, котрі стоять перед сучасною освітою. Під час навчальних занять значну увагу приділяє розвитку мовленнєвих навичок учнів, формуючи особистісні потреби вивчення англійської мови, а також їх застосування з професії. Вчить учнів аналізувати, висловлювати власні судження. Постійно працює над вдосконалення свого фахового рівня.

Детальніше: З досвіду роботи викладача англійської мови Мотовильчук Марії Михайлівни

vyshДюг Наталія Володимирівна, на посаді викладача художніх дисциплін працює з 2001 року. 
Уроки проводить на високому методичному та науковому рівнях, формує професійні навички учнів та їх подальше практичне застосування. Вміло використовує індивідуальний та диференційований підхід до учнів, тим самим сприяє розвитку творчих здібностей. Має власні ефективні методики викладення живопису. Постійно працює над вдосконаленням свого фахового рівня. На високому рівні володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами.
Викладач Дюг Н.В. на уроках живопису формує в учнів здатність до емоційно-почуттєвого сприйняття предметної дійсності. 19 грудня 2012 року провела відкритий урок на тему: «Натюрморт. Взаємодія плям між собою. Увага та виявлення загальної кольорової цілісності натюрморту». Результати перевірочних робіт учнів, яких навчає Наталя Володимирівна, оцінено на високому рівні. З вихованцями проводить різноманітні форми позаурочної роботи.

Детальніше: З досвіду роботи викладача спецдисциплін Дюг Наталії Володимирівни

subota osСубота Оксана Степанівна, на посаді викладача математики працює з 1979 року.
Викладач Субота О.С. уроки проводить на високому методичному та науковому рівнях, постійно вдосконалює свій фаховий рівень. Під час занять з учнями використовує диференційований та індивідуальний підхід, застосовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології, програмні освітні ресурси, формує в учнів навички самостійно здобувати знання і вміло використовувати їх у практичній діяльності. Постійно вдосконалює свій фаховий рівень.

Майстерно проводить нестандартні уроки, широко використовуючи міжпредметні зв’язки та зв'язок із професією, впроваджує технології інтерактивного навчання на уроках математики. У листопаді 2012 року викладач провела відкритий урок на тему: «Перпендикулярність прямої і площини. Ознака перпендикулярності прямої і площини», який опубліковано в Методичному віснику Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області (1/2013). На засіданнях обласної методичної секції викладачів математики професійно-технічних закладів ділиться власним досвідом, пропонує шляхи і методи вирішення проблемних питань викладання предмета. У лютому 2013 року на черговому засіданні обласної методичної секції викладачів математики виступила із доповіддю на тему: «Професійна спрямованість викладання математики». 

Детальніше: З досвіду роботи викладача математики Суботи Оксани Степанівни

25 грудня ц.р. з метою вивчення діяльності Художнього професійно – технічного училища №14 смт. Івано - Франкове відвідав начальник відділення науково-методичного забезпечення ПТО Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Віктор Паржницький.

Детальніше: Ділимось здобутками в освітньо-творчій діяльності

17 грудня в Державному меморіальному музеї Михайла Грушевського у Львові відбулась відкриття персональної виставки майстра виробничого навчання ХПТУ 14, члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України Наталії Дюг.

Детальніше: Відкриття виставки майстра виробничого навчання Наталії Володимирівни Дюг

Сторінка 9 з 9